LisAE

Lisa international services in Art & Education

Welkom, mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Lisa Janssen. Ik ben ruim tien jaar actief in het hoger onderwijs. Eerst als opleidingscoördinator en tutor van de Master Creative Development bij een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, daarna 7 jaar als directeur van vier professional masters bij Schouten & Nelissen University. Sinds 2012 werk ik als panelvoorzitter, projectleider en adviseur samen met AeQui, evaluatiebureau in het hoger onderwijs en ken daarmee de beide zijden van de tafel van het (voorbereiden op) visiteren. Vanaf 2017 ben ik mede-directeur bij AeQui.

Vanaf de zomer van 2014 ben ik gevestigd als zelfstandig professional en richt ik me op het verbeteren van kwaliteit in het (hoger) onderwijs met aandacht voor mensen en inhoudelijke ambitie.

Ik studeerde Theater-, Film- en Televisiewetenschappen (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en aan de Université la Sorbonne Nouvelle (Parijs). Ik werkte enige tijd in de kunsten en media, van (internationale) impresariaten in de klassieke muziek tot aan filmproductie en televisiedistributie bij de Wereldomroep. Ook adviseerde ik de Nederlandse audiovisuele sector over het MEDIA Programma van de Europese Unie.

Mijn kracht ligt in het in goede banen leiden van veranderprocessen in organisaties vanuit een integraal perspectief. Hierin weet ik een goede balans te vinden in de aandacht voor inhoud, procedures en (menselijke) processen. Ik ben ondernemend, kwaliteitsgericht, klantgericht, analytisch en organisatorisch sterk. Ik heb een goed gevoel voor menselijke verhoudingen, werk me snel in en pas me gemakkelijk aan. Ik voel me goed thuis in de rol van leidinggevende, adviseur, netwerker en coach.

Portfolio 

Lisa international services in Art & Education: Interim-management en advies in (hoger) onderwijs en kunst.

AEQUI EVALUATIEBUREAU VOOR HET HOGER ONDERWIJS (januari 2017 - heden)                                                                Mede-directeur

PO-RAAD (september 2016 - heden)                                                                                                                                         Voorzitter pilot bestuurlijke visitaties PO

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE HOGER ONDERWIJS (oktober 2016)                                                             Dagvoorzitter landelijk seminar evaluatie gedragscode

COMMISSIE DOELMATIGHEID HOGER ONDERWIJS (juli 2015-heden) Commissielid. CDHO adviseert de Minister van OCW en de Staatssecretaris van EZ gevraagd en ongevraagd over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod en behandelt aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen.

AEQUI EVALUATIEBUREAU VOOR HET HOGER ONDERWIJS (januari 2013-heden)
Panelvoorzitter van NVAO opleidingsbeoordelingen van bachelors en masters in het hoger onderwijs. Gevisiteerde hogescholen: NHTV (als observator), Van Hall Larenstein, Stenden Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam (interne audits), Saxion Hogeschool, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Codarts hogeschool voor de kunsten, Inholland Conservatorium Haarlem, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool West-Vlaanderen.

Adviseur en projectleider bij verschillende hogescholen (Hogeschool West-Vlaanderen, Avans, Amsterdam School of Real Estate, HAS, Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool)

CALVIJN COLLEGE (VO) (november 2016-heden)                                                                                                                         Visitator en adviseur concept Vakhavo

UNIVERSITEIT LEIDEN - LEIDEN INSTITUTE OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE (LIACS)(juli 2015-april 2016)
Adviseur herstelvisitatie MSc Mediatechnology, succesvol afgerond

ACADEMISCH CENTRUM TANDHEELKUNDE AMSTERDAM (ACTA) (februari 2015-heden)
Adviseur en projectleider Master-na-Master accreditatie post-initieel opleidingsaanbod bijzondere tandheelkunde

SCHOOLLEIDERSREGISTER PO (januari 2015-heden)
Voorzitter verificatiecommissie van opleidings- en assessmentaccreditaties voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (GITP, SLIM Assessments)

VAN BEEKVELD & TERPSTRA ORGANISATIEADVIESBUREAU (januari 2015-heden)                                                       Zelfstandig adviseur Kwaliteitszorg Primair Onderwijs

BELJON + WESTERTERP BV (december 2015)
Voorzitter certificeringscommissie schoolleidersassessment

THOMAS MORE LEIDERSCHAPSACADEMIE (september 2015)
Voorzitter certificeringscommissie schoolleidersopleiding

GEDRAGSCODE HOGER ONDERWIJS (juli 2015)
Voorzitter onafhankelijk onderzoek bij een particuliere hogeschool

CSS BREDA (januari 2015-juni 2015)
Associate adviseur en trainer Model Werkplekleren met LeertechnologieWilt u meer weten? Neem gerust contact met mij op!